Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de website. Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.