Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlof en aanwezigheid

Ziek of even weg?

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek wordt. U kunt uw kind dan voor 8.30 uur afmelden (tel. 0515-413762).

In bijzondere gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
 
Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.
 
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.