Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend Onderwijs

Juiste ondersteuning voor ieder kind

Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkheden. We proberen aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Dit noemen we ‘zorg in het hart van de school’.

Opvang nieuwe leerlingen

Voor het eerst naar school; dat is spannend voor kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op school. De juiste aandacht en ondersteuning begint direct bij de aanmelding.

Heeft u interesse in onze school? We nodigen u graag uit voor een rondleiding. U kunt de school bekijken en uw kind mag ook een kijkje nemen in de betreffende klas. Voordat uw kind in groep 1 komt, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek bij u thuis. Nog vóór uw kind 4 jaar wordt, kan het al komen wennen op onze school.

Mocht u een rondleiding willen, dan kunt u een mail sturen naar directie.epemaskoalle@kykscholen.nl of bellen naar (0515) 41 37 62.

Leerlingvolgsysteem en zorgroute

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, volgen wij de ontwikkeling en prestaties.

Hiervoor gebruiken we onder meer planningsdocumenten, portfolio’s, observaties, toetsen en het gemaakte werk van de leerlingen. De leerkracht zet deze belangrijke informatie in het leerlingvolgsysteem.

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen ondervinden. De leerkrachten houden dit goed in de gaten met het leerlingvolgsysteem. Zijn er zorgen over een leerling? De leerkracht en intern begeleider bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Bovendien werken we binnen Súdwest Fryslân nauw samen met GGD en het Schoolmaatschappelijk werk. Dit noemen we het intern zorgoverleg (IZO). In dit overleg kunnen ook eventuele zorgen rond leerlingen worden besproken. Kan onze school de benodigde ondersteuning zelf niet bieden? Dan maken we gebruik van het KyK Expertisecentrum. Onze intern begeleider kan de betreffende leerling eerst nog in het bovenschoolse Zorg- en Adviesteam (ZAT) bespreken. In dit team werken we samen met onder meer de GGD, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, een orthopedagoog en deskundigen op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

Samenwerkingsverbanden

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit onderwijsondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.swvfriesland.nl 

ZORG voor onze leerlingen

De Epemaskoalle inspireert kinderen om met plezier te leren in een veilige omgeving.
We bieden een zorgzaam en uitdagend leerklimaat, waarbij ZORG staat voor:

Zelfstandigheid
Ontwikkeling
Relatie
Geborgenheid

Elke dag kunnen kinderen bij ons terecht voor een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten.

Avontuurlijk leren

Leren is op de Epemaskoalle elke dag een avontuur. We begeleiden leerlingen bij de ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden, we spelen actief in op hun onderwijsbehoefte. Dit gebeurt in een uitdagende, veilige en professionele leeromgeving.

Open voor iedereen

Verschillen geven kleur aan een school. KyK staat open voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. We luisteren naar de vragen van kinderen, ouders en de samenleving, zoeken in alle openheid naar passende antwoorden.

Passend onderwijs in de praktijk

OBS Epemaskoalle streeft naar het bieden van passend onderwijs. Hoe maakt onze school passend onderwijs nu concreet? Dit doen we op de volgende manier:

* Elke leerling krijgt de juiste aandacht en ondersteuning
* Van 08.30 tot 18.30 uur bieden we een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten
* Professioneel personeel vormt de basis van onze school
* We werken met nieuwe onderwijsvormen
* Samenwerking met ouders en open communicatie staan centraal