Onze visie op onderwijs

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind
kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school
zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind
zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent
een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien
tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.


Op de Epemaskoalle besteden we hier expliciet aandacht
aan. Ieder schooljaar starten we met de Gouden
Weken. In deze eerste weken van het jaar wordt een
positieve basis gelegd voor het samenleven in de groep.
Er wordt met de groep gewerkt aan hoe we met elkaar
omgaan, de regels op school worden besproken en kinderen
leren elkaar en de leerkracht beter kennen. Wij
zijn een dynamische school, waar leerlingen, leerkrachten
en ouders gezamenlijk garant staan voor een goed
pedagogisch klimaat op basis van vertrouwen tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders. In een collectieve
ambitie willen we een krachtige bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van kinderen.