Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbetrokkenheid

Communicatie en Social Media

We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek. U krijgt op verschillende manieren informatie van en over de Epemaskoalle. De nieuwe tool van Social schools is 1 instrument waarop alle mogelijke communicatie met ouders kan worden samengevoegd, denk aan website, nieuwsbrief en intekenen voor oudergesprekken. Leerkrachten kunnen berichten delen met klassen in school, zodat u als ouder(s)/verzorger(s) betrokken bent bij het onderwijs van uw kind(eren)! Op dit moment wordt er niet actief gebruik gemaakt van Social Media als Facebook of Twitter.