Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ontwikkeling van ons onderwijs

Ieder kind is uniek. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen! Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg  gemotiveerd om te leren omdat dat startpunt hun eigen kennis is. Door die motivatie wordt er effectief geleerd. Het maximale uit jezelf halen! We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid. Verder blijven we op zoek naar lesstof aanbod, dat aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen zodat zij optimaal kunnen leren!

Wij realiseren dit door:

  • opbrengstgericht te werken
  • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze planningsdocumenten en kindportfolio’s
  • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onder- wijsbehoeften in kaart te brengen
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
  • een goed functionerend zorgsysteem
  • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
  • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

Leerlijnen

De Epemaskoalle werkt met leerlijnen. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden als het schrijven van een tekst, het maken van een plan, informatie verzamelen en verwerken, vlot lezen, werken met wiskunde of computers. De leerlijnen geven aan wat het kind nog moet leren en waarin het goed is.

Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. 

De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse vaardig- heden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het leren leuk en aantrekkelijk te maken. Verder blijven we op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen.

Werken met de iPad

De iPad biedt vele mogelijkheden naast de bestaan- de methodeboeken en instructies. De lesstof kan snel worden aangepast, zo kunnen kinderen echt op m leren. Ze gebruiken de iPad om informatie te vinden vaardigheden te oefenen. Leerlingen werken zeker n de hele dag met de iPad. Er is op de Epemaskoalle veel tijd voor samenwerken en samen spelen. De iPad helpt bij het leren, dát is het doel. Zo wordt leren leuker en interessanter.

 

Speerpunten in het schooljaar 2022-2023 zijn:

Verdiepen schoolontwikkeling

Als team Epema willen wij in 2022-2023 de basis op orde brengen

Zodat de leerlingen optimale en passende onderwijsgroei en ontwikkeling doormaken

Met  oog voor energie, plezier en borging.

We werken met behulp van scrum gezamenlijk aan de teamontwikkeling en worden ondersteund door een scrumcoach, in 22-23 is dat de voorzitter Kwaliteit van stichting KyK. We plannen 4 ontwikkeldagen in, tussen elke vakantie 1, om er met het team mee aan de slag te gaan.

De basis op orde brengen heeft te maken met verschillende onderwerpen waarin we specifieke doelen willen behalen.

Hieronder staan ze weergegeven.

Teamvorming
Door de vele wijzigingen in de afgelopen paar jaar is bewust stilstaan bij teamvorming en herijken van afspraken belangrijk.

Aanbod Rekenen
Implementeren van de nieuwe rekenmethode – inclusief scholing.

EDI en ondersteuningsstructuur optimaliseren/verbeteren
Didactische vaardigheden om betrokkenheid bij de leerlingen te stimuleren

NPO gelden
De NPO gelden worden gebruikt voor scholing m.b.t. het EDI model en de implementatie van de nieuwe rekenmethode. Uit de menukaart is gebleken dat scholing en professionalisering van het team bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van de kinderen.

Daarnaast worden de gelden ingezet voor personeel om extra ondersteuning aan de leerlingen te bieden.