Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Pedagogisch klimaat

Gouden Weken

De Epemaskoalle werkt met de methode ‘Gouden Weken’. In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. Het doel is om een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben. Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspraken tijdens de Zilveren Weken opgefrist.

Anti-pestprogramma KiVa

KiVa is een bewezen effectief programma tegen pesten. Het is ontwikkeld in Finland. Enkele scholen van KyK deden mee aan het landelijk project van de Rijksuniversiteit Groningen rond de invoering van KiVa in Nederland. KyK is overtuigd van de werking van het programma. Daarom zijn veel KyKscholen nu KiVascholen. KiVa betrekt alle leerlingen uit een groep bij pestgedrag: pester, slachtoffer en omstander. Positieve groepsvorming en gedragsverandering worden in de hele school gestimuleerd. Meer informatie is te vinden op de website www.kivaschool.nl.

De Epemaskoalle is sinds het schooljaar 2016-2017 een gecertificeerde KiVa-school. Alle leerkrachten hebben een training gevolgd, zodat we KiVa nu in alle groepen kunnen inzetten.

Lexima

Op de Epemaskoalle wordt gewerkt met het dyslexieprotocol. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact zoeken met onze intern begeleiders. Lexima is een digitaal ondersteuningsprogramma die leerlingen met dyslexie extra ondersteunt. Leerlingen zijn erg enthousiast over het werken met dit programma, ook ouders worden betrokken bij Lexima.