Missie - visie

Onze visie op onderwijs

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

Op de Epemaskoalle besteden we hier expliciet aandacht aan. Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken. In deze eerste weken van het jaar wordt een positieve basis gelegd voor het samenleven in de groep. Er wordt met de groep gewerkt aan hoe we met elkaar omgaan, de regels op school worden besproken en kinderen leren elkaar en de leerkracht beter kennen. Wij zijn een dynamische school, waar leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk garant staan voor een goed pedagogisch klimaat op basis van vertrouwen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. In een collectieve ambitie willen we een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.