Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Missie / visie

Onze Missie

"Wij staan als school midden in het dorp en willen samen de wereld voor leerlingen groter maken.”  

Onze Visie op onderwijs

“Wij willen een school zijn waar ieder kind zichzelf mag zijn, veilig is en met plezier naar toe gaat. Kinderen moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en opgroeien tot zelfbewuste en zelfstandige mensen. Samen willen we de kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij, met onder andere oog en oor voor anderen in hun omgeving.”   

Om de wereld voor de leerlingen groter te kunnen maken, willen we eerst de groep waar leerlingen onderdeel van zijn vergroten. We willen hen laten ervaren dat ze niet alleen onderdeel uitmaken van de groep maar van de hele school, zodat ze leren anticiperen op een wisselende omgeving. Zelfreflectie en het versterken van de executieve functies vinden wij hiervoor belangrijke voorwaarden, deze dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling in relatie tot de ander. Daarnaast betekent deze manier van onderwijs dat wij de wereld groter maken door naar buiten te gaan en ‘buiten’ naar binnen te halen.   

Dit betekent voor elke leerling op de Epemaskoalle:  

Ik zit in een groep én ik hoor ook bij de school. Hier ervaar ik dat in elke groep waarin ik zit, mijn rol verschillend kan zijn. Ik leer van mijn verschillende rollen en áls ik hierin iets wil veranderen, dan heb ik daar zélf iets in te doen. Leren, ontwikkelen, ontdekken en ervaren doe ik binnen en buiten de school.