Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een teamlid van de Epemaskoalle is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen.
De MR spreekt graag namens alle ouders van de school. In de praktijk is dit helaas lang niet altijd het geval. Wij willen graag een beter beeld krijgen wat ouders vinden en willen. Vandaar dat we een digitaal ouderpanel willen introduceren in 2018. We willen jullie dan een stelling voorleggen en die kunt u anoniem invullen. Heeft u zaken die u graag voorgelegd wilt hebben? Geef dit aan ons door, zodat wij ermee aan de slag kunnen! 

Oudergeleding: Bettina Benecke (voorzitter), Andrea Kuijpers

Personeelsgeleding: Edith Koevoet (secretaris),  Alwin Bekema  

E-mail: mr@epemaskoalle.nl