Buitenschoolse opvang

Basisscholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang (BSO) te regelen voor leerlingen van ouders die hier om vragen. Voor leerlingen in het basisonderwijs van Odyssee is er een volledig aanbod van BSO. In totaal zijn er drie aanbieders voor de buitenschoolse opvang in de gemeente Sneek: Kinderwoud, Sisa en Speelwerk. Op onze school is een behoefte onderzoek gedaan onder de ouders om de BSO in onze eigen school te realiseren. Er is voldoende behoefte aangegeven en samen met Kinderwoud, zetten we ons in om zo snel mogelijk in het nieuwe kalenderjaar de BSO in de eigen school te kunnen aanbieden.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Kinderwoud door hieronder op de link te klikken.

Kinderwoud: www.kinderwoud.nl