Vrijdag 21 september mocht de Epemaskoalle weer meedoen aan het jaarlijkse schoolbowlen. 

 

 

 

Tafels oefenen op verschillende manieren...

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

 

 

 

Op de Epemaskoalle wordt ook dit schooljaar weer gestart met Gouden Weken, omdat de eerste weken van een schooljaar belangrijk zijn voor een groep.

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst. Een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn zeer geschikt om een fundament te leggen  voor een goede groepsvorming. Na een half jaar, na de Kerstvakantie zijn er de Zilveren Weken, waarbij de groepsvormende activiteiten opnieuw centraal staan.

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. We doen de eerste weken veel activiteiten en energizers in de klas voor de groepsvorming. Naast deze groepsvormende activiteiten voeren we in de eerste schoolweken gesprekken met de ouders en hun kind(eren). Gesprekken waarin de ouders/kinderen vertellen over hun kind/over zichzelf. Daarin komen wij als leerkracht belangrijke informatie te weten. Waar moeten wij het komende schooljaar aandacht voor hebben, wat zijn de hobby’s, vriendjes, sterke kanten en zo meer. Dit contact met ouders is voor ons als leerkrachten belangrijk. De gouden driehoek staat centraal, de driehoek van  kind, ouder en leerkracht.

Samen moeten we het doen, samen staan we sterk!

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets over verkeer rond om de school heeft kunnen lezen. Maar de gang van zaken tijdens de haal- en brengmomenten laat zien dat een reminder van de parkeerafspraken nodig is.