CITO-toetsen

De tijd van de CITO-toetsen is weer aangebroken. CITO wordt 2x per jaar afgenomen. In januari en in mei/juni.
We willen u als ouders hierover informeren. De toetsen zijn onderdeel van ons leerlingvolgsysteem, samen met de methodetoetsen en observaties houden we hiermee de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld.
Wat we niet willen is extra druk leggen bij de kinderen tijdens deze weken.
De toetsen zullen plaatsvinden in de weken 3, 4 en 5.
Elke groep maakt zijn eigen planning hierin. De volgende onderdelen worden getoetst:
Spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen.

 

Voorheen werd in de groepen 3 t/m 8 de CITO-woordenschat ook afgenomen. Als team zijn we van mening dat deze toets ons niet de informatie geeft die we graag uit een toets halen. Bij CITO zijn ze bezig om een nieuwe woordenschat toets te ontwikkelen. Hier laten we ons goed over informeren. Als de nieuwe toets ons kan helpen bij een goede analyse te maken en daardoor het aanbod goed kunnen afstemmen, zullen we dan bekijken of we de toets weer gaan gebruiken.
Woordenschat komt in onze taalmethode aan de orde en wordt daarin ook getoetst.

 

Het is belangrijk dat kinderen goed uitgerust en ontspannen de toets in gaan.