De Nationale Voorleesdagen 2018 starten ook dit jaar groots met Het Nationale Voorleesontbijt, waar basisscholen, bibliotheken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven massaal aan meedoen. Centraal tijdens dit ontbijt staat het Prentenboek van het Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt...

De tijd van de CITO-toetsen is weer aangebroken. CITO wordt 2x per jaar afgenomen. In januari en in mei/juni...

De start van Tienerschool Sneek is weer een stap dichterbij! Donderdag 21 december hebben de bestuurders van Odyssee en RSG Magister Alvinus aangegeven vertrouwen te hebben in onze ontwikkelplannen. Ze zetten daarmee het sein op groen voor Tienerschool Sneek. Dat betekent dat op 3 september 2018 de deuren open gaan voor de tieners!

Tijd om de plannen voor te leggen aan tieners, ouders en collega's...

Sinds november 2017 bestaat de MR oudergeleding van school uit drie nieuwe ouders/leden. Aangezien niet alle ouders bij de zakelijke ouderavond aanwezig waren, willen we ons graag doormiddel van deze mail aan jullie voorstellen...

 

 

De leden van de AC willen zichzelf en de commissie heel kort even voorstellen, zodat jullie een duidelijker beeld hebben van wie wij zijn en wat we doen!