Veilig naar school

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets over verkeer rond om de school heeft kunnen lezen. Maar de gang van zaken tijdens de haal- en brengmomenten laat zien dat een reminder van de parkeerafspraken nodig is.

 

’s Morgens en ‘s middags is het een drukte van belang als ouders hun kinderen brengen of halen. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto. Er zijn kinderen die tussen en rond de auto’s lopen als ze onze school willen bereiken. Soms moeten kinderen over de weg of door het natte gras omdat er auto's op de stoep geparkeerd staan. Wij willen graag dat de kinderen veilig naar onze school kunnen. Daarom vragen wij u met klem uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren ook al is het alleen maar om uw kind in- of uit te laten stappen. U kunt uw auto parkeren in de parkeervakken in de Muontsestrjitte, langs de stoep in de Hospitaelstrjitte of op het parkeerterrein bij het dorpshuis.

Dus niet meer in de bocht of op de stoep voor de parkeervakken in de Muontsestrjitte!

De parkeerwachters zijn de laatste tijd ook in Ysbrechtum zeer actief en schrijven bekeuringen uit bij het niet juist parkeren van de auto.

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat de schoolomgeving veilig is voor ALLE kinderen, niet alleen die van uzelf. Dit kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt en de situatie overzichtelijk blijft.

                                                                                                                                                                   We zijn er best trots op dat we een Verkeersveilige school zijn, dat hebben ouders en team van de Epemaskoalle met elkaar bereikt. Samen willen we er voor zorgen dat dit zo blijft!

 

Als u verkeer een belangrijk thema vindt en u wilt helpen bij het veiliger maken van de schoolomgeving, kunt u een mail sturen naar onze verkeersouder: Corrie de Boer (cojadeboer@home.nl ).

 

Voor de kinderen die uit de Rãne en Folsgare komen:

Op dit moment is de route via de Kleasterwei even niet mogelijk.

's Morgens is het tussen 8.00 en 8.30 uur heel druk op de route via de Epemawei.

Advies:

Bij Epemastate afstappen, goed uitkijken en de straat overstekken naar de Ds. Visserleane. 

Wanneer de Kleasterwei weer begaanbaar is is dit de veiligste route of via de Hascarstrjitte.