Omkeergesprekken

Onderdeel van de gouden weken zijn de gesprekken met kinderen/ouders. De groepsleerkrachten voeren tijdens de Gouden Weken een omkeergesprek met de leerlingen en hun ouders. Het is hierbij de bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de kinderen/ouders aan het woord zijn onder het motto ‘Leer ons het kind kennen’.

 

Kinderen/ouders vertellen ons over hobby’s, vrienden/vriendinnen, verwachtingen en wensen, sterke kanten en kwaliteiten en andere aandachtspunten die van belang kunnen zijn. We vinden het erg belangrijk het kind erbij te betrekken, omdat het gaat over hem of haar. De insteek van dit gesprek gaat er daarom over wat de verwachtingen zijn voor het komend schooljaar. Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk? De leerling heeft hier een duidelijke stem in en die horen we graag!