De stationschefs van kinderzwerfboekstation De Fijfskaar in Sint Jabik hebben 100 kinderboeken gedoneerd aan het nieuwste kinderzwerfboekstation in Fryslân: de Epemaskoalle in Ysbrechtum.

 

Kinderzwerfboeken zijn boeken die kinderen en jongeren gratis kunnen meenemen om te lezen én daarna weer door te geven. Na het lezen kan het boek teruggezet worden in hetzelfde kinderzwerfboekstation, maar het boek doorgeven aan een ander óf op een plek neerleggen waar een ander kind het vindt, is nóg leuker. Zo zwerft het leesboek van jonge lezer naar jonge lezer.

We zien regelmatig kinderen te laat op school komen…

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets over verkeer rond om de school heeft kunnen lezen. Maar de gang van zaken tijdens de haal- en brengmomenten laat zien dat een reminder van de parkeerafspraken nodig is.

Op maandag 19 september hebben de kinderen van groep 7 en 8 meegedaan aan de watersportdag 2016. Deze dag werd georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) en vond plaats op het Starteiland...

Wij zijn weer op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over het beleid en beheer van de Epemaskoalle. Wij roepen geïnteresseerden op zich voor 8 oktober kandidaat te stellen voor de MR.