Woensdag 5 oktober: een prachtige opening van de Kinderboekenweek op de Epemaskoalle...

Opa´s en oma´s spelen vaak een grote rol in het leven van opgroeiende kinderen. Dit jaar was het nog in het nieuws; nergens passen opa´s en oma´s zo veel op als in Nederland. Er zijn veel kinderboeken verschenen met een hoofdrol voor opa´s en oma´s. Deze boeken én de opa's en oma's, staan centraal tijdens de Kinderboekenweek.

De activiteitencommissie (AC), de medezeggenschapsraad (MR) en het team van de Epemaskoalle nodigen alle ouders & verzorgers uit om op dinsdag 25 oktober, om 19:30, aanwezig te zijn bij de jaarlijkse zakelijke ouderavond.

De AC en MR zullen tijdens deze avond kort hun jaarverslag en financieel verslag toelichten. De stukken liggen op 25 oktober ter inzage op school.

Het team van de Epemaskoalle verzorgt na de pauze een interessante informatie sessie over het gebruik van de iPads in het onderwijs.

Wees welkom, de koffie staat vanaf 19:15 klaar.

 

 

Zie voor de agenda...lees meer

 

Welk opleidingsaanbod is er in de regio?

Ontdek het tijdens de voorlichtingsavond speciaal voor ouders met kinderen in groep acht.

De scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio organiseren gezamenlijk vijf voorlichtingsbijeenkomsten.

Ouders kiezen zelf welk moment hen het best uitkomt.
Wees welkom om te gaan en schrijft u de data alvast in uw agenda!

 

 

Afgelopen week hebben de groepen 4 t/m 8 mee gedaan aan de week van de pauzehap.

Elke ochtend een gezonde pauzehap!

Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren leerlingen van groep 5 t/m 8 hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.

Op dinsdag, woensdag en donderdag kregen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden...