Uitnodiging Zakelijke ouderavond, 25 oktober

                                           

 

Agenda Zakelijke ouderavond Epemaskoalle

25 oktober 

 

19:15 Inloop met koffie en thee

 

19:30 Opening

 

19:35 Activiteitencommissie (AC)

*  Jaarverslag schooljaar 2015 -2016 (ter inzage aanwezig)

*  Financieel verslag schooljaar 2015 - 2016 (ter inzage aanwezig)

*  Afscheid 2 leden

*  benoemen 2 nieuwe leden (2 kandidaten beschikbaar)

*  Oproep voor extra ondersteuning

 

19:50 Medezeggenschapsraad (MR

*  Jaarverslag schooljaar 2015 -2016 (ter inzage aanwezig)

*  Afscheid 2 leden

*  Benoemen 2 nieuwe leden (2 kandidaten beschikbaar)

*  Oproep deelnemers klankbordgroep MR

 

20:10 Koffie en thee

 

20:15 Uitleg over het gebruik van de iPads door enkele teamleden van de Epemaskoalle

“Ieder kind is anders. Sommige leerlingen zijn sneller met rekenen en anderen met taal. Elk kind heeft recht op passend onderwijs in z’n eigen tempo. De iPad is een prachtig instrument om deze aanpak nog beter in de praktijk te brengen. IPads en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Kinderen zijn ermee opgegroeid. Dan zou het gek zijn om deze middelen niet op school in te zetten. Niet als doel, maar als middel. Wij willen kinderen leren omgaan met de nieuwste digitale technieken. Tegelijk willen we deze digitale middelen inzetten om Odyssee-breed het onderwijs nog beter te maken. Odyssee staat voor toekomstgericht en kindgericht onderwijs op ál onze scholen”.

 

21:00 Afronding