Breakdance/Streetdance door Benedictions Urban Factory...

                           

Breakdance/Streetdance cursus

Wat zijn de kosten?

De cursus duurt 10 weken lang en de kosten daarvan zijn € 40,00. (na de cursus kunnen de kinderen zich opgeven voor een vaste aanbod). Kinderen krijgen per keer een half uur les. In totaal hebben de kinderen 300 minuten les waar we gaan werken naar een eind presentatie! De ouders mogen bij de laatste les komen kijken om te zien wat hun kinderen hebben geleerd.

 

Wanneer?

Elke woensdag na schooltijd.

 

Aanmelden

Op de tweede pagina ziet u een inschrijfformulier om uw kind aan te melden.

 

Merchandise (dans trui + capuchon)

Naast het dansen hebben we ook danskleding te koop. De dansdocent heeft het meestal aan. Een leuke dans hoodie voor maar 25,00 euro. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit mondeling altijd bespreken.

 

Betaling

Het geld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL44 INGB 000 7932858 Ten name van B Mensah.

Graag de volledige naam van uw kind en ‘Streetdance’ erbij vermelden. We wijzen u erop dat voor deze activiteit een betalingsverplichting geldt. Voor aanvang van de lessen moet de betaling voldaan zijn.

Betaling mag ook contant worden voldaan. 

 

 

 

Inschrijfformulier

 

Gegevens kind

 

Achternaam               ­_________________________________________________________

Voorna(a)m(en)         ­_________________________________________________________

Geslacht                     ( J / M )                       Geboortedatum         ______________________

Adres                          ­_________________________________________________________

Postcode                     ­_________________      Woonplaats           ­______________________

Contactgegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1

Achternaam               ­_________________________________________________________

Voorna(a)m(en)         ­_________________________________________________________

Telefoonnummer       ­_________________________________________________________

Mobiele nummer       ­_________________________________________________________

E-mailadres                ­_________________________________________________________

 

Ouder/verzorger 2

Achternaam                         ­_________________________________________________________

Voorna(a)m(en)                  ­_________________________________________________________

Telefoonnummer                ­_________________________________________________________

Mobiele nummer                ­_________________________________________________________

E-mailadres                          ­_________________________________________________________

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hij/zij op de hoogte is van de betalingsprocedure van het lesgeld.

 

Datum                                  

­

 

___________________________

 

 

Handtekening                     

 

­

___________________________