Activiteitencommissie Epemaskoalle

 

VACATURES AC

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een activiteitencommissie (AC). In verband met het vertrek van Judith Otto en Annechien van Rozen (hun termijnen zijn afgelopen), heeft de AC van de Epemaskoalle twee vacatures. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de activiteiten commissie van de Epemaskoalle.

 

Wat doet de Activiteitencommissie?

De activiteitencommissie bedenkt/helpt en ondersteund bij activiteiten die op de Epemaskoalle georganiseerd worden. Denk hierbij aan het koek vergulden, Sinterklaas etc. De AC zorgt ervoor dat er voor alle kinderen koeken zijn maar ook dat er genoeg materialen aanwezig zijn om de koeken tot kunstwerkjes te maken, er cadeautjes zijn voor de kinderen tot groep 4. Maar natuurlijk helpt de AC ook met het versieren van de school rond sinterklaas/kerst. En om het jaar hebben we de musical, hier zet de AC zich ook voor in.

 

Wie zitten er in de Activiteitencommissie?

De AC bestaat uit 8 leden, 6 ouders en 2 personeelsleden.

Ieder AC-lid heeft zitting voor een periode van zes jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Iris en juf Marloes de personeelsleden en Gerbrich Martens, Ellen van Dam, Neeltje Oostra en Emma Hammink de ouderleden in de AC. Gezien de huidige samenstelling van de AC gaat onze voorkeur uit naar een ouder met kinderen in de onderbouw.

 

Wat wordt er van een AC-lid verwacht?

Voor de ouders in de AC is het belangrijk dat je creatief bent. Betrokkenheid bij de activiteiten want je wordt verwacht mee te helpen. De vergaderingen van de AC vinden ongeveer een keer in de twee maanden, op een avond plaats. Dit kan in de drukke periode rond Sinterklaas en kerst vaker zijn.

 

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Epemaskoalle kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de AC.

 

Heeft u vragen, of wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden bij:

Gerbrich Martens, voorzitter AC: ac@epemaskoalle.nl