Samenwerking RSG - Odyssee

Al vele jaren worden enthousiast pogingen gedaan om intensiever samen te werken als openbaar PO en VO onderwijs in Sneek. Dit jaar wordt dit ook daadwerkelijk geconcretiseerd met als doel een warme overdracht, doorgaande leerlijnen en passend onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen.

Dinsdagmiddag, 1 november, was dan ook een zinvolle bijeenkomst georganiseerd door Tinie Sterenborg, Tineke Boschma, Broer Zonderland en Gosse Bruinsma, voor leerkrachten groepen 8, mentoren brugklassen, directeuren en teamleiders.

Hier kon worden besproken hoe het met individuele leerlingen ging en hoe bijv. vakken Engels  en rekenen PO aansluiten op Engels en wiskunde VO. Aan het eind van de bijeenkomst was er de mogelijkheid ideeën in te dienen voor een volgende bijeenkomst.