Gezocht! Ouders voor klankbordgroep van de MR

Op de zakelijke ouderavond (25 oktober) heeft de Medezeggenschapsraad een oproep gedaan. We willen graag een aantal ouders vragen om 1 keer per jaar met ons mee te denken over de 3 speerpunten de die MR dit schooljaar zal volgen.

 

De speerpunten zijn: 

  1. Introductie en inzet van iPads in het onderwijs op de Epemaskoalle 

 

    2. Passend onderwijs: Ontwikkeling van het kind

  • De ontwikkeling van de ouder/kind/leerkracht gesprekken
  • De individuele leerlijnen, doelenkaarten en de daarbij behorende portfolio

 

    3. Schoolklimaat

    •  Veiligheid schoolplein
    • Sociaal klimaat (pesten)

 

Op de zakelijke ouderavond hebben zich al een aantal ouders opgegeven, waarvoor hartelijke dank. Mocht je ook belangstelling voor deze onderwerpen, en wil je graag een keer meedenken, laat het ons weten. Geef ook even aan over welk onderwerp je wilt meedenken. Stuur een mail naar Irene Barends (irrene.barends@gmail.com).

 

We zullen je gedurende dit schooljaar dan uitnodigen om (meestal voorgaand aan de MR vergadering waarin het speerpunt besproken wordt) hierover van gedachten te wisselen.

 

Met vriendelijke groet, namens de MR leden, Irene Barends