De afgelopen weken en de komende weken staan in het teken van beroepen.

Ouders hebben aangeboden om iets over hun beroep te komen vertellen/laten zien in onze groep 1 & 2...

We staan alweer aan het begin van het nieuwe ijsseizoen. Dit betekent dat MIN12 Sneek alle

basisschoolleerlingen uit Sneek en de omliggende plaatsen Ysbrechtum, Scharnegoutum, IJlst, Hommerts, Oppenhuizen, Gauw, Folsgare en Oosthem weer trakteert op een heerlijk ijsje...