MR

 

  Terugkoppeling klankbordgroep Passend Onderwijs   Op 7 maart heeft de MR  gesproken over Passend onderwijs. Ter voorbereiding hebben we over aantal onderwerpen rondom Passend onderwijs (zoals de ouder/kind/leerkracht gesprekken, de coach gesprekken, de portfolio, de individuele leerlijnen en inzet van het expertisecentrum) gesproken met aan aantal ouders. Het verslag van de klankbordgroep “Passend onderwijs” kunt u opvragen bij Irene Barends: irene.barends@gmail.com Tijdens de MR vergadering werd duidelijk dat veel ouders vragen hebben over de opzet van de portfolio en de opzet (en toegevoegde waarde) van de verschillende gesprekken. Er zijn concrete afspraken gemaakt met de leerkrachten over betere informatievoorziening over bovengenoemde onderwerpen.   Medio april organiseert de MR de derde en tevens laatste klankbordgroep van dit schooljaar. Hiervoor zoeken we enkele enthousiaste ouders die eenmalig een uur met de oudergeleding van de MR willen meedenken over het thema “schoolklimaat”op school. Het gaat bijvoorbeeld over de veiligheid op het schoolplein en het sociaal klimaat op school. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de ouders van de MR (Ciska Sterk, Rita de Jong of Irene Barends; irene.barends@gmail.com)