Kindervakantieweken

Kindervakantieweken van Humanitas

 

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

 

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben.

Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken!

Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten.

 

Aan de kampeerweek zijn wel kosten verbonden. Deze is vastgesteld op € 100,- (werkelijke kosten zijn € 250,-) als dit een bezwaar is kan de hoogte van uw bijdrage in overleg met de coördinator vastgesteld worden.

 

KAMPEERWEKEN 2017

Leeftijd: 6/7 jarigen

Kampweek:  zondag 23 t/m vrijdag 28 juli 2017 in  Roden

Leeftijd : 8/9 jarigen

Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in Appelscha

Leeftijd: 10/11 jarigen          

Kampweek: zondag 23 t/m zaterdag 29 juli 2017   in Appelscha

Leeftijd: 11/12 jarigen         

Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in Bakkeveen         

 

 

Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek?

Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515