Zilveren Weken

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de Zilveren weken.

Dit is een vervolg op de Gouden weken, waar we het schooljaar altijd mee starten.

Er is extra aandacht voor groepsregels, omgang met elkaar gezamenlijke activiteiten...

 

Woensdag...speelgoed dag! Samen spelen met elkaars speelgoed!

 

 

In het kader van de zilveren weken hebben we met groep 3/4 ‘’het doosje vol geluk’’ gemaakt. Elke dag hebben de kinderen in tweetallen opgeschreven wat ze het leukste vonden die dag.  

Na de zilveren weken gaan we het doosje openmaken en de briefjes voorlezen.

 

In groep 4b/5 hebben ze allemaal een armband gemaakt…vol met positieve woorden!

 

Gymles... samenwerken in groepjes van 5 kinderen om al zwaaiend met houten blokken proberen de hoogste toren te bouwen. 

 

Het reactiespel… de kinderen kregen allemaal een kaartje met daarop een actie van het vorige kaartje en daaronder een reactie die ze dan zelf moeten uitvoeren.