Sinds augustus 2016 mag de Epemaskoalle zich officieel KiVa-school noemen.

We hebben een certificaat ontvangen van KiVa. Dit certificaat willen we aan de gevel van de school ophangen.

Dit willen we niet doen zonder hier aandacht aan te besteden...

 

 

Bibliotheek Mar en Fean is begonnen met Coderdojo omdat het de jeugd de vaardigheden wil geven die nodig zijn om de mogelijkheden van de online wereld te benutten.

De Bibliotheek ziet Coderdojo als een perfect middel om zijn  maatschappelijke brede visie te ondersteunen, via Coderdojo kunnen wij Jongeren voorbereiden op de toekomst en hun vroegtijdig kennis te laten maken met deze technieken...

 

Vrijdag 27 januari heeft de ondertekening van de intentieverklaring voor de fusie tussen Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen plaatsgevonden. De intentieverklaring is de ceremoniële afsluiting van de initiatieffase van het fusieproces...

Vrijdag, 27 januari, beleefde we een prachtige dag op het ijs bij de Zwaluwbult. Kinderen konden kiezen uit vrij schaatsen, ijshockey, curlhockey en voor de fanatieke tochtenschaatsers was er een heuse Elfstedentocht.  

Er moesten 20 grote ronden gereden worden. Een prestatie van formaat, dus voor iedere deelnemer was er na afloop een brevet.

Kinderen van de middenbouw die het schaatsen nog niet zo machtig waren, konden spelenderwijs leren schaatsen. Welke keuze de kinderen ook maakten, iedereen had een leuke ochtend. Na afloop stond er voor iedereen warme chocolademelk en een plakje koek klaar.

Op maandag 13 februari organiseert de oudergeleding van de MR een klankbordgroep. Hierin willen we graag (1 uurtje) met ouders van gedachten wisselen over de het “passend onderwijs” op de Epemaskoalle...