Oproep MR: deelnemers gezocht voor de klankbordgroep

 

Op maandag 13 februari organiseert de oudergeleding van de MR een klankbordgroep. Hierin willen we graag (1 uurtje) met ouders van gedachten wisselen over de het “passend onderwijs” op de Epemaskoalle. Wat zijn jullie ideeën rondom deze ontwikkeling? Het kind centraal, wat merken jullie van de individuele leerlijnen, de coach gesprekken tussen leerkracht en kind, wat zijn je ervaringen met de portfolio van je kind en wat vinden jullie bijvoorbeeld van de nieuwe opzet van de 10 minuten gesprekken? De input van deze avond bespreken we op 7 maart, met de volledige MR en de directeur, Tineke Boschma.

 

Zin om mee te denken? Aarzel niet en stuur een mail naar: Irene Barends: irene.barends@gmail.com