Nieuws van de MR

 

Op 22 november heeft de oudergeleding van de MR, samen met 3 ouders een klankbord overleg (Anna, Chris en Dineke bedankt!)  gehad over het gebruik van de Ipads.

In een uur durende brainstorn is de implementatie van de Ipad in het onderwijs en de vraagstukken die dat oproept geïnventariseerd.

Deze onderwerpen heeft de oudergeleding van de MR op 28 november in haar reguliere vergadering ingebracht.

De leerkrachten waren enthousiast over de inbreng van de ouders. Het gaat b.v. over de vraag wie bepaalt welke apps beschikbaar komen, maar ook over de vraag hoe de Ipads worden opgeladen, en wordt ook gemeten hoeveel kinderen de Ipad gebruiken en zou het gebruik van de apps bv kunnen terugkomen in de portfolio van de kinderen.

Voorts is aandacht gevraagd om dergelijke grote ontwikkelingen in de toekomst eerder aan te kondigen en ouders regelmatig te informeren over de voortgang.

Mochten ouders het verslag van de klankbord groep willen inzien, of het verslag van de MR vergadering van 28-11, stuur dan even een mail naar: irene.barends@gmail.com