Excursie Mirnser Klif

Op donderdag 13 april zijn de kinderen van groep 7b/8 op excursie geweest naar het Mirnser Klif.

Dit was een vervolg op de gastles die een week eerder in de klas werd aangeboden.

In deze eerste les kregen de kinderen les in het project "De Blije Vis", dat in het teken stond van vissen, zout en zoet water en meer informatie over de natuur en leefgebieden van dieren.

In de tweede les mochten ze dus op buitenles naar het Mirnser Klif.

Hier konden ze kennismaken met vogels spotten aan de hand van zoekkaarten, deden ze bodemonderzoek met grondboren en werd er met een groot sleepnet gekeken naar wat er zoal leefde in het water.

Het was een ontzettend leuke en leerzame ochtend waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.