De week van het geld

   

Op dinsdag 28 maart hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 een gastles gekregen van Anneminke Tjalsma. Deze ouder en medewerker van de Rabobank gaf de leerlingen, aan de hand van een digitale quiz, een leuke en actieve les over het gebruiken en rekenen met geld. Bij elk goed antwoord konden ze punten in de vorm van geld verdienen en zo moesten ze proberen om zo veel mogelijk bij elkaar te sparen. De winnaars van de quiz kregen een leuke verrassing en daarnaast kregen alle kinderen als afsluiting een leuke attentie mee naar huis.  

 

                        

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/