Uitslag eindtoets groep 8.

In de week voor de meivakantie hebben alle leerlingen van groep 8 de nieuwe Eindtoets Route 8 voor het basisonderwijs gemaakt. Deze toets is digitaal en per dag werden 6/7 kinderen getoetst in de rustige omgeving in hun eigen klaslokaal.

De kinderen hebben de toets met veel inzet gemaakt. Ze waren serieus en gedreven.

We hebben ook met de kinderen besproken dat de schoolkeuze gemaakt is en deze niet negatief beïnvloed kan worden door de uitslag van de toets.

 

Op 17 mei hebben alle kinderen een persoonlijke uitdraai van Route 8 mee gekregen. Hierin kunnen ouders en  kinderen precies zien hoe er gescoord is op de verschillende onderdelen van deze toets.

 

Uitslag Epemaskoalle:
De gemiddelde score van alle kinderen is conform de score van de scholen in onze schoolgroep 8. Dat betekent dat we ook dit jaar weer binnen de normen van de inspectie hebben gescoord. Dit is een groot compliment voor alle kinderen van groep 8.