CITO leerlingvolgsysteem

 

 

De komende periode (23 mei t/m 3 juni) worden de leerlingen van groep 1-7 weer getoetst met het CITO leerlingvolgsysteem.

Waarom deze extra toetsen naast de methode gebonden toetsen?

Elk kind maakt van groep 1 t/m 8 een enorme groei door. Op sociaal-emotioneel gebied maar ook op cognitief gebied. In januari en in mei nemen wij op school de landelijk genormeerde toetsen van CITO af. Met de toetsen van CITO kunnen we de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze school volgen.

De CITO toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat zij niet gebonden zijn aan een methode die op school gebruikt wordt.

De CITO toetsen en de methode-afhankelijke toetsen geven ons, naast wat wij zien in de groep, een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Het geeft ons gelegenheid om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen andere lesstof te geven indien dit gewenst is.

In de rapportbespreking in juni wordt u geïnformeerd over hoe uw kind de toetsen gemaakt heeft.

 

In het volgende filmpje wordt uitgelegd waarom we kinderen toetsen:

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YQ8d-2c51PQ