Op dinsdag 20 maart a.s., van 8.30 - 17.00 uur, houdt de Epemaskoalle OPEN DAG...

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Ook wij doen weer mee!

Op die dag maken de leerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen...

 

 

In de eerste week na de vakantie zijn alle kinderen van onze school weer gecontroleerd op luizen. Een aantal enthousiaste moeders controleren trouw na elke vakantie de kinderen op  hoofdluis.

Nu houden er een aantal moeders na de zomervakantie op met controleren en is de commissie op zoek naar nieuwe mensen...                                                      

Kinderen brengen een groot deel van de week door op school en eten drinken veel op school. We proberen dit voor alle kinderen zo gezond mogelijk te doen en vragen als school uw medewerking aangaande het trakteren op school en het eten en drinken in de pauzes.

Door duidelijke afspraken en regels op school te maken over tussendoortjes, lunch en traktaties, willen we als school een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl...         

 

Woensdag 29 maart gaan de leerlingen met prikstokken, plastic handschoenen en vuilniszakken gewapend het dorp in om zoveel mogelijk zwerf vuil op te ruimen...