Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

Donderdag, 10 maart 2016, vond de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Vanmorgen maakten ruim 200.000 basisschoolleerlingen - op meer dan 700 scholen - één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels...

Op woensdag 16 maart a.s., van 8.00 – 18.00 uur, houdt de Epemaskoalle te Ysbrechtum een Open Dag voor ouders, familieleden en voor belangstellende ouders die een school zoeken voor hun kind.                                                                         

 

 

 

 

MIN12 trakteert ook komend seizoen alle basisschoolleerlingen uit Sneek en de omliggende plaatsen Ysbrechtum, Scharnegoutum, IJlst, Hommerts, Oppenhuizen, Gauw, Folsgare en Oosthem weer op een gratis ijsje!

Tryater speelt deze weken de kleutervoorstelling Breidzje, geregisseerd door Ira Judkovskaja, op de Friese basisscholen...