Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen

Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.

Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel.                               

In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersoon

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.

De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school.

Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

 

Meer info

GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en“Vertrouwenspersoon voor jongeren”.

Deze folders zijn te downloaden via de website van GGD Fryslân. (www.ggdfryslan.nl)  

 

De vertrouwenspersoon voor onze scholen is  

José Nederhoed.

Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 817 of via e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl.

 

Algemene contactgegevens

GGD Fryslân Postbus 612

8901 BK Leeuwarden

088 22 99 444