Naam AZC school

Om de leerlingen van Odyssee voor te bereiden op de komst van de AZC-school en het bedenken van een naam is er een tas samengesteld met materialen ter ondersteuning van een miniproject Burgerschap. Deze tas is samengesteld door leden van de werkgroep van de AZC-school. Afgelopen week hebben we in de groepen hier aandacht aan besteed.

e school heeft nog geen naam…alle ;eerlingen van de Epemaskoalle kunnen meedoen om een naam te bedenken voor de AZC-school.

 

Bedenk een leuke, originele naam voor de nieuwe AZC school en schrijf ook op waarom de school zo moet gaan heten. Je kunt meedoen tot vrijdag 8 juli 8.30 uur. Inleveren bij juf Edith of juf Jeltsje.