GVO nieuws: schooljaar 2015/2016

Afgelopen schooljaar waren er 6 leerlingen uit groep 7 die GVO volgden, een knus groepje en ik zou u graag in vogelvlucht mee willen nemen.

 

We zijn begonnen met het prentenboekje ‘meneer G’. N.a.v. het thema ‘raar, maar wonderbaar’ (kinderboekenweek). De G van gek? Gewoon, God of Goed? Meneer G. woonde in een woestijnachtige dorpje en plantte op een dag iets waar hij veel tijd en zorg in stak. Het scheppingsverhaal met voor elke dag een geschenk en de zondvloed en de ark en de grote familie (levensverhaal van Abraham en Sara) verhalen uit de Bijbel, verteld m.b.v. de methode Godly Play sloten daar mooi bij aan. In november maakten we levenskaarsen (in deze tijd herinneren veel mensen hun gestorvenen). Voor de kerstvakantie hoorden we verhalen van Advent ook het verhaal van de heilige familie. In 2016 gingen we verder met een Joods feest: Rosh Hasjana, een nieuwjaarsfeest en verkenden andere feesten uit andere uit andere godsdiensten die als thema hadden: opnieuw beginnen. In groepjes onderzochten ze zo’n feest en presenteerden het gevondene aan de klas. Later hebben ze dit nogmaals gedaan, maar toen met een wereldgodsdienst en maakten de groepjes op een A3 daarvan een poster waar ze elkaar over vertelden.

 

Nu ik zo aan het opsommen ben zie ik dat ik dit jaar veel gebruik gemaakt heb van de methode Godly Play, het verhaal wordt dan op de grond verteld met materialen, behalve dat leerlingen het horen valt er van alles te zien. Daarna volgen de verwonderingsvragen, die kunnen leiden tot verdiepende gesprekken. In 2016 kwamen de verhalen Exodus en het geheimenis van Pinksteren ook nog op de grond (i.p.v. ter tafel). Met verhalen kun je luisteraars meenemen naar vele plekken, maar ‘echt’ ergens heen gaan is ook leerzaam. Zo bezochten we de kerk van IJsbrechtum en volgden een stukje joods sporenpad in Sneek (Een joodse begraafplaats bij het zwembad? Dat hadden ze nog nooit geweten) en namen de Mennisten kerk (Vermaning) op de Singel ook nog mee, waar Meke, Sjoerd Jan en Anna (moeder van Meke) ons gastvrij rond gidsten.

 

Bovenstaande is een greep uit de lessen van afgelopen jaar, waarbij zingen en spelletjes ook een belangrijke aanvulling zijn. Ik hoop dat de vogelvlucht door dit jaar al een beetje vakantiegevoel geeft en wens u, hoe dan ook een fijne vakantie toe en dat iedereen maandag 29 augustus weer gezond opduikt.

 

Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem, sybrig@ziggo.nl , www.bethlehemstore.nl