Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Via het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk kregen wij het onderstaande bericht:

 

Het afgelopen schooljaar heeft een 20-tal scholen in onze regio meegedaan aan de Pilot Binnenschoolse AMV, een vernieuwd aanbod van Kunstencentrum Atrium en Ritmyk. Deze Algemene Muzikale Vorming (AMV) werd tot op heden alleen na schooltijd aangeboden voor kinderen die hier echt voor kiezen. Onze ambitie is: Muziek Onderwijs Voor Iedereen, de overgang naar het primair onderwijs is dan een logische stap. De reacties op deze pilot waren zeer positief, de lessen waren naast leerzaam ook erg leuk. 

 

Ook het komende schooljaar wordt er een AMV-cursus aangeboden onder schooltijd. Een AMV-docent van Kunstencentrum Atrium en Ritmyk komt eens in de 2 weken een AMV-les van 45 minuten geven in groep 4. De lessen zijn verdeeld over het gehele schooljaar!

In deze lessen wordt gezongen, aan ritmische vorming gedaan, het gehoor ontwikkeld, op instrumenten gespeeld, het muzikaal geheugen getraind en eenvoudige muzikale basisbegrippen aangeleerd.  Na dit eerste jaar binnenschoolse AMV kunnen de ouders/leerlingen zelf kiezen om het tweede jaar buitenschools te volgen. Daarna kunnen zij doorstromen op een instrument van hun eigen keuze.