Bankje op het plein…

In het kader van het 150 jarig bestaan van de kerk in Ysbrechtum hebben een aantal kinderen, die de zondagschool bezoeken, op een zondag in september uitleg gegeven over onze school aan de kerkgangers.

Het thema was die zondag “goede buren”; wat is het belang van de verschillende instanties voor een dorp.

Na afloop was er in het dorpshuis een collecte.

Deze collecte is in de vorm van een bank aan de school geschonken.

Wij als school zijn hier natuurlijk heel blij mee en willen via deze weg de kerk hiervoor ontzettend bedanken.

De bank is begin januari rondom de dakplataan geplaatst en de kinderen maken er al uitgebreid gebruik van.