Mijn zus Valerie

Op vrijdagochtend 19 februari heeft groep 7/8 een leuke theatervoorstelling bijgewoond.

De kinderen zijn samen met een aantal enthousiaste ouders afgereisd naar IJlst, waar in OBS de Kogge het stuk "Mijn zus Valerie" werd opgevoerd.

Een voorstelling die in het teken stond van afval en milieu en die ging over de 2 zussen Hennie en Valerie die op zoek gingen naar de geheimzinnige eco-terrorist.

De kinderen hebben met veel bewondering gekeken naar de verschillende afvalmaterialen die op bijzondere manieren werden hergebruikt.

Iedereen heeft genoten van deze zeer geslaagde voorstelling.