Een nieuw registratiesysteem in groep 1 & 2: Onderbouwd Online

In groep 1 & 2 zal dit schooljaar gestart worden met de implementatie van het methode Onderbouwd, dat is ontwikkeld door Klassewerk. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters op een spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een duidelijke structuur tijdens het dagelijkse werken in de groep.

 

                           

 

De activiteiten zijn gericht op rekenen, taal, motoriek en bouwen. Elk thema (3 à 4 weken) komt er een nieuw taalspel, rekenspel en motorisch spel aan bod in het circuit. Dit spel is gekoppeld aan een leerdoel. Elke dag speelt een ander kleurgroepje het taal- of rekenspel. Na het spelen van het spel/activiteit toetst de leerkracht het doel af en registreert het resultaat in Onderbouwd Online. 
Per thema richten wij ons op nieuwe doelen (1 taaldoel en 2 rekendoelen). De kinderen hebben dus minimaal drie weken de tijd om de nieuwe doelen te oefenen. De andere doelen blijven we aanbieden als herhaling of verrijking. 
De doelen voor groep 2 registreren we in Onderbouwd online. Voor groep 1 bieden we de doelen wel aan, maar nog wat meer vrijblijvend. In de loop van het schooljaar hopen we zo ver te zijn om ook de doelen voor groep 1 te registreren. 

 

Handelingsgericht werken met Onderbouwd Online 
Onderbouwd Online is het registratiesysteem waarin de leerkracht bijhoudt wat een kind al wel of nog niet beheerst als het gaat om taal, rekenen en motoriek. Elk kind heeft een eigen registratiekaart, zodat de leerkracht precies kan zien waar extra begeleiding voor het kind nodig is. De registratiekaart van een kind is als het ware een werkdocument.

Kinderen die uitvallen (onvoldoende scoren) of opvallen (beter scoren dan het gemiddelde), worden in dit systeem duidelijk aangegeven. Deze informatie gebruikt de leerkracht om bepaalde spellen nogmaals aan te bieden of om kinderen verrijking te geven op het gebied dat ze al beheersen. Dat kan gebeuren tijdens het tweede speel-werkmoment van de dag. Als een kind een spel in een later stadium wel beheerst, wordt dit in het registratiesysteem genoteerd. Soms praat je dan over een tijdsbestek van een paar weken, soms een paar maanden.

 

Wij zijn erg enthousiast!

Misschien hoort u uw kind dit komende half jaar wel spreken over Arie de letterkanarie... of Fret van de rekenflat?