Sponsorloop 18 december 2015

Sponsorloop 18 december 2015   

 

Wij zijn acht studentes van het NHL Leeuwarden, Opleiding Pedagogiek. Voor onze opleiding moeten we ons één dag inzetten voor een organisatie of een goed doel.

Via oud-stagiaire en oud-leerling Anke Miedema zijn we in contact gekomen met de Epemaskoalle. Vanuit de school zijn er wensen voor een herinrichting van het schoolplein en wij hebben besloten hier iets mee te gaan doen.

Om deze wens te kunnen realiseren is er extra geld nodig voor de school.

Wij helpen de school door vrijdag 18 december a.s. een school brede sponsorloop te organiseren.

De kinderen zullen hier sponsorbriefjes voor mee krijgen en het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk sponsors weten te vinden voor hun eigen schoolplein!

Sponsors kunnen zowel een bijdrage leveren per ronde als een vast bedrag.

Deze briefjes zullen de kinderen in week 49 meekrijgen.

Hier wordt in de klas nog meer aandacht en uitleg aan besteed.

Alvast hartelijk bedankt!