GVO nieuws, bijpraten en bijscholen

GVO nieuws, bijpraten en bijscholen

 

We zijn gestart met het thema ‘raar en wonderbaar’ en zo net over helft van dit schooljaar, nu de scholen de aanvragen weer bijna de deur uitdoen voor GVO- en HVO lessen, wilde ik graag nog wat ‘wonderbaarlijkheden delen via de nieuwsbrief van de scholen waar ik lesgeef.

 

Bij GVO worden vaak wonderlijke verhalen verteld. Laatst vroeg een kind uit groep 6 of ze zelfs ook eens Bijbelverhaal mochten schrijven. Combinaties 5 en 6 heb ik toen het verhaal van Jona voorgelezen uit de methode ‘Een geschenk van de woestijn’, waaruit we al meer wonderlijke verhalen hadden gehoord: De doos van Pandora, Het midden van de wereld en De toren van Babel. Jonas in de walvis stond er ook in, maar niet zoals in de Bijbel. Het eindigde toen Jona werd uitgespuugd op het strand vlak bij Ninevé. De kinderen mochten het verhaal afschrijven. Zoveel kinderen, zoveel verhalen: Jona nam de walvis om alsnog naar Tarsis te gaan of naar huis, Jona belandde in de kerkers van Ninevé, Jona werd de held van Ninevé, Jona vocht met de goeien tegen de slechten in Ninevé en bleef na de overwinning daar wonen, Jona ging met een eenhoorn naar de maan, Jona vertrok naar Bethlehem en beleefde daar van alles, enz…

 

Het ‘echte’verhaal van Jona heb ik aangeschaft in materialen van Godly Play. Ook omdat Jona éé n van mijn lievelingsverhalen is.  Zaterdag 5 maart was er een terugkomdag van de Godly Play vereniging waar we ervaringen konden uitwisselen, ‘nieuwe’ verhalen beluisterden en tips ideeën opdeden wat betreft het gebruik van deze methode. Ze zijn ook bezig om een vertellersgilde op te zetten, waar ik te zijner tijd me ook aan toe wil voegen.

 

Op zaterdag 23 januari ben ik naar een studiedag geweest die een andere manier van kerkexcursies opzetten als onderwerp had. Vaak vraag ik de predikant of een andere betrokkene om iets te vertellen of wordt er met een speurtocht gewerkt, maar deze dag bekeken we een kerk zelf met eventueel verrekijkers, loepen en andere mogelijke ‘kijkers’ en mochten we onze vragen/opmerkingen en schetsjes op een briefje zetten, om vervolgens in gesprek te gaan met elkaar en uit te wisselen. Als je kinderen op deze manier de kerk instuurt gaat het om zelf ontdekken en begeleiden de onderwijzers en gastheren/dames het gesprek. Behalve dat ik (met een groot aantal klassen) de kerk gaan onderzoeken doet deze elk jaar meestal ook een financiële bijdrage aan de GVO-lessen door het leerlingenmateriaal te bekostigen als ik met een klas een levenskaars versier of een palmpaasstok maak.

 

Tenslotte: tijdens het verwonderingsgesprek na de vertelling ‘geheimenis van Pasen’ ontstond een prachtig nieuw paaswoord. 

Ik: Ik vraag me af of je weet wanneer er vreugde is? 

Leerling A: dat voel je…

Leerling B reageert:  dat zijn vlinders… 

Leerling A: dat zijn vreugdevlinders. 

Bij deze wens ik dat jullie veel vreugdevlinders mogen voelen met Pasen. Dat is vroeg dit voorjaar, maar volgens de methode van Godly Play past Pasen niet in één zondag en stroomt het over tot Pinksteren. Laat de vreugdevlinders dan ook maar meerdagsvlinders zijn.

 

Met vriendelijke groet, Sybrig Bethlehem, GVO-leerkracht

 

PS: Vertellen en schrijven,  doe ik beide graag. In de scholen heeft een affiche gehangen van een boekje: “Legt u het daar maar del”, ferhalen fan myn heit, troch my opskreaun. Wie nog belangstelling heeft voor dit boekje, die kan dat bestellen voor €10- via sybrig@ziggo.nl of 0515-412142.