Eindtoets basisonderwijs

Verplichte eindtoets basisonderwijs

Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen.

Deze toets zal worden afgenomen op 19 of 20 april.

 

 

 

ROUTE 8: iedere leerling op zijn eigen niveau
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de behaalde referentieniveaus.
Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school van uw leerling bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

 

Rapportage
De rapportage ontvangt u via de school van uw kind. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus weergegeven.
Schooladvies: De leerkracht van uw kind heeft vooraf aan de eindtoets een advies gegeven. Mocht er uit de eindtoets een hoger plaatsingsadvies naar voren komen, dan wordt het advies voor het voortgezet onderwijs heroverwogen. Mocht er een lager plaatsingsadvies uit de eindtoets komen, dan wordt het schooladvies gehanteerd.

 

                                               

 

Referentieniveaus
Op de rapportage worden de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd.

 

Voorbereiding
Uw kind kan zich voorbereiden door de leerling-pagina te bezoeken (www.route8.nl). Hier vinden zij alle informatie over deze eindtoets. Tot slot laten we u kennis maken met Bella en Bink, zij vertellen alles over de eindtoets in onderstaand filmpje:

 

https://youtu.be/DKPI3W9epZo

 

Voor meer informatie over eindtoets ROUTE 8 kunt u altijd terecht bij de school.