Digitalisering van het onderwijs en de privacy wetgeving

 

24 april 2016

 

Beste ouders,

 

Op de zakelijke ouderavond (september 2015) heeft de MR aangegeven dat de digitalisering van het onderwijs en de hiermee gepaard gaande vraagstukken aangaande privacy een aandachtspunt zijn voor de MR.

Daarom heeft de GMR (overkoepelende medezeggenschap van Odyssee), op verzoek van de MR van de Epemaskoalle, op 3 februari een thema avond georganiseerd over het thema "Digitalisering van het onderwijs en de privacy wetgeving."

Aanleiding hiervoor is de aankondiging van de aanschaf van tablets voor alle leerlingen van Odyssee en het feit dat steeds vaker een digitale leeromgeving wordt ingezet.

Op dit moment vragen de makers van de digitale leeromgeving (meestal apps) persoonsgegevens van de leerlingen voor het gebruik van de apps.

 

Tijdens de thema avond, waar ook de bestuurder van Odyssee aanwezig was, werd duidelijk dat het thema actueel is en zeker nog aandacht verdiend binnen Odyssee. De komende maanden zullen wij, in samenwerking met de GMR, de voortgang monitoren.

 

Namens de MR Epemaskoalle, Jacqueline, Rita en Irene (oudergeleding)

 

Voor vragen / opmerkingen / verslag opvragen van deze avond: irene.barends@gmail.com