'BIJDEHAND'

 

'BIJDEHAND' is een maatjesproject voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar, die in de gemeente Súdwest-Fryslân wonen, die op dit moment een moeilijke thuissituatie hebben en die hier tijdelijk een steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. Dit doordat ze bijvoorbeeld gepest worden, onzeker zijn, de ouders gescheiden zijn of thuis financiële moeilijkheden hebben.

 

BIJDEHAND wil deze kinderen laten ontdekken waar ze goed in zijn, wat hun talenten zijn en waarom ze er mogen zijn! Het kind wordt, gedurende een periode van 6 tot 9 maanden, gekoppeld aan een maatje. Het maatje neemt het kind een dagdeel per week Bij De Hand. Samen gaan ze spelenderwijs aan de slag om het kind weer te laten groeien in zijn/haar zelfbeeld of op sociaal vlak. Dit door de aandacht die hij/zij van een maatje krijgt door bijvoorbeeld te knutselen of een spelletje te spelen, maar ook door er op uit te gaan naar activiteiten in de buurt.

 

Het kind staat centraal en er wordt naar hem/haar geluisterd. Het kind heeft een vast persoon waarvan hij/zij dé extra aandacht krijgt die hij/zij op een bepaald moment nodig heeft; Iemand die 'van hen' is.Maatjes stellen samen met het kind een aantal doelen op waaraan ze gaan werken. Voor het ene kind is dit bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten en voor een ander kind is het juist belangrijk om ontspanning te vinden en even uit de moeilijke thuissituatie te zijn. Belangrijkste is dat het kind leert om weer plezier te hebben in zijn vrije tijd. Het maatje wordt begeleid door Timpaan Welzijn.

 

Downloads:
Folder kinderen
Folder ouders

 

Heeft of kent u een kind die tijdelijk een positieve steun in de rug kan gebruiken? Of heb je interesse om maatje te worden? Neem dan contact op met Judith Veldhuizen, Timpaan Welzijn 0515 - 421313, dagelijks van 09.00 - 11.00 uur.

 

BijdeHand is een maatjesproject van Timpaan Welzijn en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân en het KANS fonds.