Avondvierdaagse 2016

Van maandag  6 juni t/m donderdag 9 juni wordt er in Sneek weer de avond4daagse gelopen. 

Net als vorig jaar lopen we niet als Epemaskoalle maar als groep "de Epemaatjes"!

(Dit jaar herkenbaar door het dragen van hesjes)

 

Tijdens de avond4daagse wordt er iedere avond gestart en gefinisht  in de Veemarkthal en als slotavond lopen we door de binnenstad met meerdere muziekkorpsen.  
 
Om als groep samen te gaan lopen hebben we hulp nodig. Wij zijn opzoek naar ouders:
*  die 1 of meerdere avonden 5 km(start 18.15u.) of 10 km(start 18u.) willen lopen,
*  die 1 of meerdere avonden willen helpen bij de limonadekraam
 
Je kunt je aan de hand van onderstaand antwoordstrookje aanmelden en die bij de leerkracht inleveren voor vrijdag 20 mei a.s. 
De kosten voor deelname van 4 avonden inclusief een medaille zijn € 5,- (graag gepast betalen in een gesloten envelop met ingevuld antwoordstrookje)
Indien uw kind 1 avond gaat lopen zijn de kosten € 4,- inclusief medaille. Hierbij wel graag duidelijk aangeven welke avond er wordt gelopen. 
 
We hopen er met z'n alleen weer net zo’n groot succes van te kunnen maken als voorgaande jaren. 
 
Bij te weinig deelname voor de 10 km avond4daagse zijn we genoodzaakt uw kind op te geven voor 5 km. Anders graag individueel lopen. 

U krijgt dan van ons bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Jeffrey en Ellen van Dam

(ouders van Janiek van Dam groep 5b en Sanne van Dam groep 3)