Jaarplanning

   
   

Vakanties schooljaar 2017 – 2018

Herfstvakantie

23 t/m 28 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017 t/m 7 januari 2018   

Voorjaarvakantie

24 februari t/m 4 maart 2018

Pasen

2 april 2018

Meivakantie/ Hemelvaart

27 april t/m 13 mei 2018

Pinkstervakantie

21 mei 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

   

Vrije dagen

8 januari 2018                                  

Boven schoolse studiedag. Dit is een studiedag voor het personeel, de kinderen zijn dan vrij!

 

Vrije vrijdagen groep 1 & 2

8 sept., 22 sept., 6 okt., 20 okt., 3 nov., 17 nov., 1 dec., 15 dec., 12 jan., 26 jan., 9 febr., 23 febr.,

9 maart, 23 maart, 13 april, 8 juni, 22 juni, 6 juli

 

Belangrijke data

4 t/m 22 sept.                                 

De Gouden Weken
25 t/m 28 september

Omkeergesprekken – ouder/kind “Gouden Weken”, 14.40 - 16.30 uur

13 t/m 27 september

Jantje Beton Loterij 2017

27 september

Kinderpostzegelactie 2017

5 oktober

De dag van de leraar 2017

4/11 oktober

Damtoernooi - groep 5 t/m 8

9 & 12 oktober

Infomiddag van 14.15 - 15.00 uur

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

4 t/m 15 oktober

Kinderboekenweek - Griezelen!

25 oktober

Zakelijke Ouderavond

9 november

Het Nationaal Schoolontbijt

20 t/m 23 november

Ouder/kind gesprekken - facultatief, 14.40 - 16.30 uur

24 november

St. Nicolaassprookje gr. 3 t/m 6, ’s morgens

30 november

Sinterklaascrea (Koekvergulden)

5 december

St. Nicolaasfeest op school voor de groep 1 t/m 4

Pakjesmorgen voor de gr. 5 t/m 8, ’s middags wel naar school!

22 december

Kerst op school, de kinderen komen om 12.00 uur uit school.

8 t/m 19 januari

De Zilveren Weken

24 januari

Het voorleesontbijt 2018

22 februari

Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

5 t/m 8 maart

Ouder/kind gesprekken gr 1 t/m 8 n.a.v. midden toetsen CITO, 14.40 – 16.30 uur!

15 maart

W4 Kangoeroe rekenen 2018

20 maart

OPEN DAG

24 maart

Circulatievolleybal groep 3 t/m 8

28 maart

De 16e Grote Rekendag

4/11 april

Schoolvoetbaltoernooi groep 3 & 4

16 april t/m 14 mei

ROUTE 8 eindtoets groep 8

18 april

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 6

3 t/m 15 april 

Sportsnuffelweken ‘voorjaarseditie’

20 april

Koningsspelen 2018

4 mei

Dodenherdenking bij Oorlogsmonument “De Hoanne”, Tjalhuizum, groep 5 t/m 8

mei/juni

Straatvoetbal 2018

15 mei

Schoolfotograaf

22 mei

Schoolreisjes gr. 1 t/m 6

23 t/m 25 mei 

Schoolkamp gr. 7/8

4 t/m 7 juni

Avondvierdaagse 2018

13 juni

De Epemaskoalle-kaatspartij gr. 3 t/m 8

5 juli

Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

5 t/m 7 juli

Dorpsfeest Ysbrechtum

9 t/m 12 juli 

Ouder/kind gesprekken gr. 1 t/m 7, facultatief

14.40 – 16.30 uur!

17 juli

Afscheid groep 8

18 juli

Doorschuifmiddag

18 juli 

Schoonmaakavond gr. 1 t/m 4, vanaf 19.00 uur

20 juli

Feestelijke afsluiting van het schooljaar, daarna hebben de kinderen vakantie tot 2 september.