Jaarplanning

   
   

Vakanties schooljaar 2018 – 2019

Herfstvakantie

20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019   

Voorjaarvakantie

16 t/m 24 februari 2019

Pasen

19 t/m 22 april 2019

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart 30 & 31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

   

Vrije dagen

7 januari 2019                                  

Boven schoolse studiedag. Dit is een studiedag voor het personeel, de kinderen zijn dan vrij!

 

Vrije vrijdagen groep 1 & 2

5 okt., 19 okt., 9 nov., 23 nov., 7 dec., 21 dec., 18 jan., 1 febr., 15 febr.,

8 maart, 22 maart, 5 april, 26 april, 17 mei, 21 juni, 5 juli

 

Belangrijke data

3 t/m 21 sept.                                 

De Gouden Weken
24 t/m 27 september

Omkeergesprekken – kind/ouder “Gouden Weken”, 14.40 - 16.30 uur

12 t/m 26 september

Jantje Beton Loterij 2018

26 september

Kinderpostzegelactie 2018

5 oktober

De dag van de leraar 2018

28 september/5 oktober

Damtoernooi - groep 5 t/m 8

8 & 11 oktober

Infomiddag van 14.15 - 15.00 uur

11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

4 t/m 14 oktober

Kinderboekenweek - Vriendschap: Kom erbij!

2 oktober

Zakelijke Ouderavond

6 november

Studiemiddag Epemaskoalle, de kinderen komen om 12.00 uur uit school

8 november

Het Nationaal Schoolontbijt

19 t/m 22 november

Kind/ouder gesprekken - facultatief, 14.40 - 16.30 uur

23 november

St. Nicolaassprookje gr. 3 t/m 6, ’s morgens

29 november

Sinterklaascrea (Koekvergulden)

5 december

St. Nicolaasfeest op school voor de groep 1 t/m 4

Pakjesmorgen voor de gr. 5 t/m 8, ’s middags wel naar school!

20 december

Kerst op school.

8 t/m 18 januari

De Zilveren Weken

23 januari

Het voorleesontbijt 2019

11 t/m 14 februari 

Gesprekken V.O. groep 8

14 februari

Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

25 t/m 28 februari 

Ouder/kind gesprekken gr 1 t/m 7 n.a.v. midden toetsen CITO, 14.40 – 16.30 uur!

13 maart

OPEN DAG 

14 maart

Studiemiddag Epemaskoalle, de kinderen komen om 12.00 uur uit school

21 maart

W4 Kangoeroe rekenen 2019

23 maart

Circulatievolleybal groep 3 t/m 8

3 april

De 17e Grote Rekendag

3/10 april

Schoolvoetbaltoernooi groep 3 & 4

12 april

Koningsspelen 2019

15 april t/m 13 mei

ROUTE 8 eindtoets groep 8

17 & 18 april

Musical

17 april

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 6

4 mei

Dodenherdenking bij Oorlogsmonument “De Hoanne”, Tjalhuizum, groep 5 t/m 8

mei/juni

Straatvoetbal 2019

14 mei

Schoolfotograaf

20 t/m 23 mei

Avondvierdaagse 2019

11 juni

Schoolreisjes gr. 1 t/m 6

12 t/m 14 juni

Schoolkap gr. 7/8

19 juni

De Epemaskoalle-kaatspartij gr. 3 t/m 8

21 juni

Planningsdag, dit is een studiedag voor het personeel, de kinderen zijn dan vrij!

27 juni

Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

27 t/m 29 juni

Dorpsfeest Ysbrechtum

1 t/m 4 juli 

Kind/ouder gesprekken gr. 1 t/m 7, facultatief

14.40 – 16.30 uur!

9 juli

Afscheid groep 8

10 juli

Doorschuifmiddag

10 juli 

Schoonmaakavond gr. 1 t/m 4, vanaf 19.00 uur

12 juli

Feestelijke afsluiting van het schooljaar tot 12.00 uur, daarna hebben de kinderen vakantie tot 25 augustus.